cháy nổ

Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy: Phát huy sức mạnh nội lực chống “giặc lửa”
62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 – 04/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2023).