chiến dịch

Quảng Ngãi: Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023
Sáng 3/6, tại Quảng trường 28/8 thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.