chính phủ điện tử

Công bố 4 dịch vụ công mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Moitruong.net.vn – Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và công bố 4 dịch vụ công trực tuyến, nâng tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên 2.700.