chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Chống dịch Covid – 19: Phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống máy bay
Moitruong.net.vn – Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống máy bay, điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận với người nước ngoài.