chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16/8
Từ ngày 16/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ.