Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam

AWATEN: Hành động vì sự phát triển bền vững
Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam luôn đi đầu trong các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, nước sạch, đa dạng sinh học và biến đổi khí hâu… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.