Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội
Moitruong.net.vn – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định 4199 về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.