Chương trình: “Góc nhìn tuần qua” số 15

Moitruong.net.vn

– Chương trình góc nhìn tuần qua số này giúp quý vị nhìn lại những thông tin đáng chú ý trong tuần. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích, cũng như cảm xúc đến với mọi người.

Chương trình Góc nhìn tuần qua số tuần này gồm có những nội dung sau đây: Miền trung khắc phục hậu quả mưa bão; Tiến hành nắn dòng sông Rào Trăng để tìm nạn nhân dưới lòng suối và Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi với nhiều điểm mới.

VIDEO: Góc nhìn tuần qua số 15

Ban Biên Tập Moitruong.net.vn