Chương trình: “Góc nhìn tuần qua” số 17

Moitruong.net.vn

– Chương trình “Góc nhìn tuần qua” số này giúp quý vị nhìn lại những thông tin đáng chú ý trong tuần. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích, cũng như cảm xúc đến với mọi người.

Chương trình “Góc nhìn tuần qua” số 17 gồm có những nội dung chính sau đây: Tiếp viên hàng không, không nghiêm túc tự cách ly làm lây lan Covid-19; Lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch; Học sinh, sinh viên nhiều trường học tại TP.HCM được nghỉ để phòng chống dịch.

VIDEO: Góc nhìn tuần qua số 17

Ban Biên Tập Moitruong.net.vn

Chia sẻ