TP. HCM

TP.HCM: Đề xuất hơn 870.000 tỷ đồng hoàn thành 6 tuyến Metro
Theo đề án này, đến năm 2035, TP.HCM sẽ xây dựng hoàn thành khoảng 183 km với 6 tuyến metro.