Góc nhìn tuần qua

Góc nhìn tuần qua: Nguyên nhân khiến không khí lạnh về muộn hơn mọi năm
Đợt không khí lạnh lần này đến muộn hơn khá nhiều so với những năm trước đây, nguyên nhân là do sự biến đổi khí hậu cũng như nóng lên toàn cầu.