học sinh nghỉ học

Đà Nẵng và Quảng Nam cho học sinh nghỉ học tránh mưa lũ
Nhằm tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ sau bão số 5, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 15/10.