học sinh nghỉ học

Ứng phó với bão Noru: Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học
Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học từ chiều thứ Hai (ngày 26/9/2022) đến khi có thông báo đi học lại của Sở.