chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đắk Nông chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Mới đây, tỉnh Đắk Nông đã ban hành Phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.