Kiên Giang: Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Quốc Tuấn|04/07/2019 03:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu, Kiên Giang tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đảm bảo hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáng ngày 03/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng) sơ kết tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt dược nhiều kết quả. Tỉnh ủy kịp thời tổ chức sơ, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương. Thành lập các tiểu ban Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết và tổ chức các đoàn khảo sát phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo…

Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện tốt trách nhiệm trước cử tri, tích cực tham gia ý kiến tại kỳ họp và tiếp xúc cử tri theo luật định. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục nâng lên hiệu quả hoạt động; thực hiện được 99 cuộc tiếp xúc cử tri và 01 cuộc đối thoại với công dân. Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tổ chức giám sát được 239 cuộc, có 43 ý kiến, kiến nghị được cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy các lĩnh vực phát triển; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo đạt nhiều kết quả.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức khá, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 31.514 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 7,08% (cùng kỳ tăng 8,52%); một số chỉ tiêu đạt và tăng so với cùng kỳ và có khả năng vượt nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ tỉnh, như: Sản lượng lúa, thu ngân sách, thu hút khách du lịch, xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn… Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức hiệu quả. Quốc phòng an inh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác đối ngoại được mở rộng.

Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Đặng Tuyết Em, yêu cầu từ nay đến cuối năm 2019, các cấp các ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cụ thể hóa, tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận… Xây dựng kế hoạch “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt các cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Triển khai các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo các nghị quyết của Trung ương.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đảm bảo hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh nông sản. đáp ứng nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo dõi chặt chẽ thời tiết, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất, cung cấp đủ nước cho sản xuất và đời sống, đi đôi với tăng cường phòng chống thiên tai, nhất là mùa mưa bão. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới, thực hiện tốt công tác chăm lo học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các chương trình, đề án bảo vệ trẻ em; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng người có công… Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động, lợi dụng mạng xã hội chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trên biển, đảo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”. Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua báo cáo tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm; tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu