công bố

Hải Phòng công bố mời thầu xây dựng Nhà máy điện rác tại Đình Vũ
UBND TP Hải Phòng vừa quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ. Theo kế hoạch, dự án này có công suất xử lý 1.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, đồng thời sản xuất khoảng 20MW điện và sẽ hoạt động trong vòng 30 năm.