công nghiệp

Mô hình công nghiệp xanh (Bài 2): Một xu hướng của phát triển bền vững
Ngày nay, ‘Công nghiệp Xanh’ là cụm từ đang được các doanh nghiệp đặt mục đích hướng tới. Đặc biệt, khi nền kinh tế bắt đầu suy thoái, xu hướng phát triển công nghiệp xanh được chú trọng và dần rõ nét hơn. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của xã hội và mang nhiều lợi thế cạnh tranh so với các nền công nghiệp khác.