công trình cấp nước sạch nông thôn

Quảng Bình (Bài 4): UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Moitruong.net.vn – Sau tuyến bài viết của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn về tình trạng bất cập trong việc vận hành các trạm cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ ở nông thôn, ngày 07 tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.