công trình giao thông

Tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư 422.000 tỷ đồng
Chủ trì họp Phiên thứ 9 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 2024 là năm tăng tốc xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia với tổng mức đầu tư rất lớn 422.000 tỷ đồng.