Covid- 19

Biến đổi khí hậu đe dọa các nỗ lực giải quyết các bệnh truyền nhiễm
Biến đổi khí hậu và xung đột đang ảnh hưởng đến nỗ lực giải quyết các bệnh truyền nhiễm, trong đó có 3 căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới là AIDS, Lao và Sốt rét.