cử tri

Thông cáo báo chí số 17 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Thứ Ba, ngày 21/11/2023, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 17 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.