Cục Cảnh sát giao thông

Bộ Công an: Chủ động ứng phó với bão Nesat
Mới đây, Văn phòng Bộ Công an có Công điện số 18/CĐ-V01 về việc chủ động ứng phó với bão Nesat (bão số 6).