Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS

Moitruong.net.vn

– Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2019, Ủy ban Quốc gia đã phát động trong cả nước Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2019.

Năm nay, Bộ Y tế lựa chọn chủ đề Tháng Hành động là “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”. 

Ảnh minh họa

Với chủ đề này, Ủy ban Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động.

Mục tiêu của Tháng Hành động là huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS…

Dự kiến, trong Tháng Hành động này sẽ diễn ra các hoạt động, như: Lễ phát động, lễ mít tinh và diễu hành và các hoạt động truyền thông,…

Sau khi kết thúc Tháng Hành động, các đoàn thể sẽ đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tuấn Anh