Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ I

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2018-2023) với khẩu hiệu “Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển” đã thành công tốt đẹp, với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho trên 9.000 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

>>>Khiến côn trùng phá hoại mùa màng nhiều hơn do biến đổi khí hậu

>>>CNN: Phú Quốc – Điểm đến du lịch mùa thu tại Châu Á – Thái Bình Dương

>>>Cháy dữ dội tại Đà Nẵng

Ra mắt Ban Chấp hành Hội sinh viên tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2018-2023)

Phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu với 3 nhóm nhiệm vụ

Với khẩu hiểu hành động “Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên tỉnh phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức tốt các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các ngày hội việc làm; xây dựng công tác Hội sinh viên vững mạnh.

Sự ra đời của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ là bước đệm và động lực thúc đẩy sinh viên tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Hội Sinh viên các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ quan trọng phải được quán triệt xuyên suốt trong hoạt động của các cấp Hội.

Ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của sinh viên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, mang tính chiều sâu và đi đầu trên các mặt trận.

Tặng Đại hội bức tranh mang dòng chữ Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển.

Thường xuyên đổi mới hoạt động của Hội theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, môi trường của sinh viên, tạo thuận lợi để sinh viên có cơ hội phấn đấu.

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I thật sự vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của sinh viên, để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng tổ chức Hội, trong đó tập trung chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở Hội.

Đề nghị Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể quan tâm phối hợp hỗ trợ cho Hội Sinh viên tỉnh nhà; đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của Hội.

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên

Đồng chí Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên tỉnh cần tập trung tuyên truyền để sinh viên, xã hội biết mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hội. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với một tổ chức Hội ở nhiệm kỳ đầu tiên.

Hình thức tuyên truyền phải đa dạng và phù hợp với các nhóm đối tượng, trong đó cần lưu ý tuyên truyền qua internet và mạng xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Phong thay mặt Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Hội cần tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng dư luận sinh viên không chỉ trong nhà trường, trong quá trình học tập mà còn tại ký túc xá, nhà trọ nơi sinh viên sống và thông qua các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, sinh viên gắn với việc triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian đầu mới thành lập, Hội cần tích cực thu hút các nguồn hỗ trợ xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ của các nguồn lực xã hội đối với các hoạt động của Hội.

Có các giải pháp thiết thực hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Đại hội đã hiệp thương bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành, 5 đồng chí vào  vào Ban kiểm tra Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2018-2023; hiệp thương 01 đại biểu dự Đại hội sinh viên toàn quốc. Đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Quốc Tuấn