đất lâm nghiệp

Lâm Đồng: Quy hoạch Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên ảnh hưởng hơn 8.600ha rừng tự nhiên
Ngoài 8.622ha rừng tự nhiên, ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên còn ảnh hưởng tới khoảng 1.569ha rừng trồng và 47,47 ha đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng.