đầu tiên

Công bố Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng quy hoạch tỉnh Hà Nam phải giải "bài toán" quỹ đất hạn chế, ô nhiễm môi trường, nhất là ở các lưu vực sông, làng nghề.