đầu tư nâng cấp

Khánh Hòa: TP. Nha Trang tăng cường đầu tư nâng cấp công trình bảo vệ môi trường
Những năm qua, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt ngày càng đồng bộ và hoàn thiện. Sắp tới, UBND thành phố tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong bảo vệ môi trường (BVMT), hướng đến xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.