dạy học trực tuyến

Hà Nội: Nhiều trường chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 7/3
Moitruong.net.vn – Với 326 đơn vị xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức độ 3. Các trường học trên các địa bàn này của Hà Nội sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7/3.