Đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Minh Châu|27/05/2024 19:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 3360/BCT-KHTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc đề nghị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.

Cụ thể, ngay sau khi các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch được ban hành, Bộ Công Thương đã kịp thời tổ chức các Hội nghị triển khai Quy hoạch, Kế hoạch với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch theo quy định, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo dư địa, không gian phát triển bền vững cho các ngành, địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, qua rà soát tình hình triển khai các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản tại các địa phương, Bộ Công Thương nhận thấy tình hình thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch này, nhất là triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng, ưu tiên đầu tư còn chậm.

khai-khoang.jpg
Ảnh minh họa.

Với thực trạng trên, khả năng không đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành trong thời kỳ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng tới việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển của ngành, địa phương trong những năm tới.

Trước tình hình đó, để thực hiện hiệu quả các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo dư địa, không gian phát triển mới cho các ngành, địa phương, tiếp theo Văn bản số 2544/BCT-ĐL ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương đề nghị các Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc các cơ quan chức năng ở địa phương và các chủ đầu tư dự án có liên quan bám sát các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ đề ra tại các Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Khẩn trương chỉ đạo rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của địa phương (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng), bảo đảm phù hợp với các Quy hoạch/Kế hoạch thực hiện Quy hoạch ngành quốc gia, làm cơ sở tiếp nhận, triển khai các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Hai là: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư các dự án năng lượng, khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhất là các dự án điện quy mô lớn, điện nền và dự án truyền tải trên địa bàn, các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao.

Ba là: Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình năng lượng, khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án theo quy định.

Bốn là: Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định.

Năm là: Chú trọng làm tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của các Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản nhằm tạo đồng thuận xã hội, thống nhất về tầm nhìn, định hướng phát triển và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong các Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Sáu là: Đối với lĩnh vực điện lực, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, Văn bản số 2295/BCT-TKNL ngày 06/4/2024 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những khó khăn trong việc cung ứng điện, lợi ích của việc thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tới tất cả các khách hàng sử dụng điện nhằm chia sẻ khó khăn với ngành điện hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức trong thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản