Đề nghị dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật

Moitruong.net.vn

– Ngày 2/6/2020, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật.

Theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia, Bộ NN&PTNT được giao quản lý các nhóm mặt hàng: hạt giống cây trồng; thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất khử khuẩn, khử trùng, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản; thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia tồn kho đến 31/3/2020 đạt khoảng 430 tỷ đồng.

Những năm qua, công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia của Bộ NN-PTNT đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đã thực sự phát huy hiệu quả trên thực tiễn. Qua đó, góp phần hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nông dân.

Bộ NN&PTNT kiến nghị dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật

Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ bởi các lý do: Dịch hại cây trồng ít xuất hiện và bùng phát; một số địa phương có điều kiện đã chủ động kinh phí để xử lý khi dịch xảy ra.

Trong khi đó, thuốc BVTV là hóa chất độc hại, chỉ sử dụng được trong 2-3 năm nên phải thường xuyên kiểm tra và luân chuyển nên phát sinh chi phí tốn kém cho ngân sách. Do đó, việc dự trữ thuốc BVTV như hiện nay không thực sự hiệu quả.

Trước đó, vào ngày 2-3, Bộ NN&PTNT cũng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh loại bỏ thuốc BVTV ra khỏi dự trữ quốc gia. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có phiếu chuyển Bộ Tài chính xem xét, xử lý kiến nghị của Bộ NN&PTNT.

Hiện trong kho dự trữ quốc gia đang tồn gần 258 tấn thuốc bảo vệ thực vật, với giá trị 42 tỉ đồng.

Mai An (t/h)