Đề xuất xây dựng 3 khu xử lý rác liên tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long

Moitruong.net.vn

– Dự báo tổng lượng chất thải rắn đô thị đến năm 2030 có thể đạt 7 triệu tấn mỗi năm, nhưng trong quy hoạch hiện nay, việc thu gom xử lý chỉ ở quy mô tỉnh, không có quy mô vùng.

Hiện nay tổng lượng rác thải phát sinh của toàn vùng ĐBSCL là khoảng 14.000 tấn/ngày với công nghệ xử lý là chôn lấp, trong đó, chỉ có 19/124 bãi chôn lấp là hợp vệ sinh, tức có 105 bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, còn gây ô nhiễm trực tiếp nguồn nước mặt và nước ngầm. Hình thức xử lý bằng chôn lấp khiến nhu cầu sử dụng đất lớn, chi phí cao nhưng tái sử dụng thấp.

Dự báo tổng lượng chất thải rắn đô thị toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030 có thể đạt 7 triệu tấn mỗi năm, nhưng trong quy hoạch hiện nay, việc thu gom xử lý chỉ ở quy mô tỉnh, không có quy mô vùng.

Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, cần xây dựng các khu xử lý rác liên tỉnh, áp dụng công nghệ mới. Trong bản Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo có đề xuất xây dựng ba khu xử lý rác liên tỉnh có công nghệ hiện đại.

Ảnh minh họa

Đề xuất nêu trên được đại diện đơn vị tư vấn Royal Haskoning DHV và Tổ chức GIZ đưa ra mới đây tại hội nghị “Báo cáo và tham vấn Quy hoạch ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” diễn ra ở TP. Cần Thơ.

Theo đó, đại diện đơn vị tư vấn, đề xuất khu xử lý rác liên tỉnh thứ nhất, sẽ đảm nhận nhiệm vụ xử lý rác của hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu với tổng chất thải rắn đô thị và công nghiệp hằng năm khoảng 331.000 tấn, trong đó, có khoảng 891 tấn là bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Khu xử lý thứ hai, giúp xử lý rác cho bốn địa phương, gồm Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long với dự kiến tổng lượng chất thải rắn đô thị và công nghiệp khoảng 285.000/năm và có khoảng 1.369 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Khu xử lý thứ ba giúp xử lý rác thải cho tỉnh An Giang và Đồng Tháp với lượng chất thải rắn đô thi và công nghiệp khoảng 332.000 tấn/năm và có khoảng 1.577 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với các khu xử lý rác thải liên tỉnh, đơn vị tư vấn đề xuất sử dụng công nghệ đốt phát điện với dự kiến đầu tư khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ/10 tấn rác mỗi ngày; mỗi tấn rác sẽ giúp sản sinh được khoảng 375 kWh điện; diện tích đất sử dụng để đầu tư nhà máy xử lý rác liên tỉnh khoảng 10ha mỗi nhà máy.

Bảo Trang (t/h)