Đồng bằng sông Cửu Long

Thủy điện Cảnh Hồng sắp giảm xả nước, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đến sớm
Thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) giảm xả nước xuống hạ du từ ngày 19/1 đến khoảng đầu tháng 2/2023 sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn tại ĐBSCL.