Đồng bằng sông Cứu Long

Cà Mau: Tình trạng sạt lở bờ biển tỉnh Cà Mau diễn biến hết sức phức tạp
Trước thực trạng sạt lở ngày càng gia tăng, tỉnh Cà Mau đã khẩn trương xây dựng các công trình kè bảo vệ phòng, chống sạt lở bờ biển, bảo vệ an toàn cho ngàn hàng hộ dân sống gần khu vực kè.