Đồng bằng sông Cửu Long

[Góc nhìn tuần qua]: Tập trung ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn tại Tây Nguyên và ĐBSCL
“Nắng, thiếu nước, cây sắp chết khô rồi”, đó là những từ ngữ thường xuyên được nhắc đến từ nhiều hộ dân đang sản xuất nông nghiệp tại Tây Nguyên và ĐBSCL trong thời gian này.