Diễn biến mới nhất về tình hình hồ chứa nước

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay, trong số 162 hồ cập nhật thông tin, có 36 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

ho chuaĐảm bảo an toàn hồ đập – Ảnh minh họa 

Cụ thể, theo báo cáo ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 162 hồcập nhật thông tin, có 36 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường

Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 15/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau: Các tỉnh Bắc Bộ: tổng số 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ). 

Các hồ lớn mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT; các hồ có tràn tự do tại Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang tràn; một số hồ có cửa van đang vận hành xã lũ bao gồm hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 100 m3/s, hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xả 25 m3/s.

Các hồ chứa nhỏ mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT. Có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ).

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: tổng số 1.920 hồ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ). Các hồ chứa lớn: Có 102/132 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT, trong đó: Thanh Hóa 26/26 hồ, Nghệ An 33/37 hồ; Hà Tĩnh 27/29 hồ; Quảng Bình 10/19 hồ; Quảng Trị 5/13 hồ, Thừa Thiên Huế 1/8 hồ. Còn lại mực nước còn thấp hơn MNDBT từ 0,5 – 1m. Trong tổng số 32 hồ có cửa van, hiện có 7 hồ đang xả nước. 

Các hồ chứa nhỏ: các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hầu hết các hồ mực nước đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT (1741 hồ); tại Thừa Thiên Huế các hồ đạt trung bình 60-80% dung tích thiết kế. 

Các hồ chứa xung yếu: Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,… 

Hiện nay, các hồ chứa bị sự cố tại Thanh Hóa (hồ Ông Già, đập Cồ Bương, hồ Đập Cầu) đã được địa phương khắc phục, đảm bảo an toàn; đập hồ Cháu Mè, hồ Rộc Cốc (Hòa Bình) và đập Trại Gà (Nghệ An) đã mở rộng tràn để hạ thấp mực nước.

An An (T/h)