Hồ chứa nước

Đồng Nai: Đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng xây hồ chứa nước Ia Thul
Hồ chứa nước Ia Thul sẽ được triển khai xây dựng trên địa bàn các huyện Ia Pa, Krông Pa, tỉnh Gia Lai, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng.