Điện Biên: Triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(Moitruong.net.vn) – Triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (NĐ 82) quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở TN&MT Điện Biên đã có hướng dẫn cụ thể đối với các Sở, đơn vị liên quan, các huyện, thị, thành phố và các tổ chức cá nhân thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 Điện Biên triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên đã tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, gồm 6 giấy phép khai thác nước mặt. Đồng thời có văn bản hướng dẫn về công thức tính, thời gian xác định, các tổ chức có trách nhiệm thực hiện và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của NĐ 82.

Thống kê đến thời điểm Nghị định 82 có hiệu lực, ngày 1/9/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã cấp 6 giấy phép khai thác tài nguyên nước mặt cho Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên và đơn vị phải có nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định. Theo đó, đơn vị sẽ triển khai lập, nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước về cho Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và các tài liệu liên quan khác.

Ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên cho biết: Từ khi NĐ 82 có hiệu lực, Công ty đã nghiên cứu nghị định, đồng thời đang lập tờ trình kê khai tính tiền cấp quyền khai thác nước mặt và dự ước số tiền nộp thuế. Tuy nhiên, trong quá trình kê khai tính tiền cấp quyền khai thác đơn vị gặp phải một số khó khăn.

Trong khi Nghị định hướng dẫn đối với công ty cung cấp, kinh doanh nước sạch phải thống kê, tổng hợp được sản lượng cấp nước riêng cho từng mục đích sử dụng, như: kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, sinh hoạt hộ gia đình…Tuy nhiên đối với nhà máy nước ở các huyện, Công ty chỉ cung cấp và áp thu một mức giá duy nhất, vậy nên theo hướng dẫn của Nghị định thì Công ty đang khó khăn trong việc thống kê, quản lý các hộ, đối tượng sử dụng nước vào mục đích sản xuất kinh doanh để làm căn cứ áp tiền thu thuế. Ngoài ra, Công ty còn băn khoăn giữa việc quy định áp giá tính công suất thiết kế với công suất thực tế của các nhà máy nước. Vì thực tế, một số nhà máy ở các huyện, công suất thực tế sản xuất luôn thấp và ít hơn so công suất thiết kế ban đầu của nhà máy, nhưng quy định của NĐ 82, Công ty vẫn phải “gánh” theo công suất thiết kế nhà máy.

Trên cơ sở tính toán, lập tờ trình của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên, tới đây Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh sẽ thẩm định lại và chốt phương án tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để đơn vị thực hiện nghĩa vụ, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/8/2018.

Theo Monre