điều trị Covid-19

TP.HCM: Số trẻ nhập viện vì COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại
Theo Sở Y tế TP.HCM, số trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện vì có triệu chứng bắt đầu có dấu hiệu tăng dần.