độ che phủ rừng

Kiên Giang: Trồng hơn 15 triệu cây xanh tăng độ che phủ rừng
Nhằm tăng tỷ lệ che phủ rừng, tỉnh kiên Giang đã có kế hoạch trồng 15,3 triệu cây xanh, gồm cây phân tán và trồng rừng tập trung.