Khánh Hòa bảo vệ và phát triển độ che phủ rừng tại 55 tiểu khu

Theo Lao Động|26/04/2021 10:02

Moitruong.net.vn – Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 trên 55 tiểu khu của 3 huyện, thành phố.

Rừng DT 2 (rừng cây gỗ tái sinh) tiểu khu 231 (thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bị đốn hạ trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng

Địa điểm đầu tư là lâm phận của Ban quản lý rừng phòng hộ nam Khánh Hòa quản lý, gồm 55 tiểu khu trên địa bàn 12 xã, thuộc 3 huyện, thành phố của tỉnh Khánh Hòa gồm xã Cam Tân, Sơn Tân, Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm), xã Cam Phước Đông (Thành phố Cam Ranh), xã Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Lâm, Sơn Trung, Thành Sơn và thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn).

Đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư hơn 10,3 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, thực hiện trong các năm 2021-2025.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm bảo vệ, phát triển diện tích rừng hiện có nhằm đạt tỉ lệ độ che phủ rừng 74,34% vào năm 2025, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ đầu tư khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, chăm sóc rừng phòng hộ mới; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng; bảo dưỡng ranh cản lửa, duy tu biển báo, sửa chữa trạm quản lý bảo vệ rừng.

Theo Lao Động

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa bảo vệ và phát triển độ che phủ rừng tại 55 tiểu khu