Khánh Hoà

Khánh Hòa: TP Nha Trang chỉ đạo tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường
UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.