Cam Ranh

TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) phân bổ hơn 86.000 cây giống để trồng cây phân tán
UBND TP.Cam Ranh yêu cầu, thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Cam Ranh tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức của người dân. .