Đỗ Minh Tuấn

Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 20 - kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.