đô thị

Công ty cổ phần LICOGI13FC Bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công tại dự án Evergreen Bắc Giang
Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh Chung cư Evergreen Bắc Giang là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Giang. Chính vì vậy, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường luôn được chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đặc biệt quan tâm.