đô thị

Cơ sở "Khu đô thị Gia Lâm" được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép môi trường
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cấp lại giấy phép môi trường cho cơ sở "Khu đô thị Gia Lâm" tại thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.