đô thị xanh

Hà Nội: Thảo luận 3 vấn đề quan trọng trong đó có giải pháp chống úng ngập và xây dựng thành phố thông minh
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII vừa khai mạc Hội nghị lần thứ 9, xem xét, thảo luận 3 vấn đề quan trọng liên quan đến nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), giải pháp chống úng ngập và chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.