đô thị xanh

Nha Trang phát động phong trào thi đua “Đô thị xanh - thông minh - bền vững”
Nha Trang là thành phố ven biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Khánh Hòa. Vừa qua, UBND TP. Nha Trang đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đô thị xanh - thông minh - bền vững”.