doanh nghiệp vi phạm

Quảng Nam chấn chỉnh hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chấn chỉnh những tồn tại, sai phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, kinh doanh khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại địa bàn thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.