đối tác thương mại

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ tạo ra cơ hội hợp tác mới
Ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm xác lập mối Quan hệ đối tác toàn diện (2013-2023) mà theo đánh giá của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường là chưa từng có tiền lệ.