Đông anh

Hà Nội – Bài 3: Nhiều dấu hiệu vi phạm tại dự án Happy Land Đông Anh đã rõ, tại sao UBND huyện Đông Anh không xử phạt?
Sau khi tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn thông tin về những dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường, Luật tài nguyên nước và việc thực hiện chưa đúng và đầy đủ những quy định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Cổ phần phát triển đô thị Đông Anh tại dự án Happy Land Đông Anh. Các cơ quan chức năng của huyện Đông Anh đã vào cuộc kiểm tra nhưng không xử phạt những dấu hiệu vi phạm của chủ đầu tư.