dóng cửa mỏ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm 5 mỏ đá hết hạn hợp đồng không đóng cửa, bàn giao ở Quốc Oai
Về việc 5 mỏ đá trên địa bàn huyện Quốc Oai dù đã hết hợp đồng nhưng chưa phối hợp, hoàn trả mặt bằng, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo rõ Sở TN&MT phải có trách nhiệm, xử lý nghiêm, cương quyết theo đúng mức độ vi phạm.