dông lốc

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh
Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh yếu, nền nhiệt ở các địa phương giảm nhẹ, người dân cần đề phòng dông lốc, mưa đá.