Đông Nam Á.

Nhật Bản chuẩn bị cung cấp bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt cho Việt Nam
Nhật Bản có kế hoạch cung cấp bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt cho Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Campuchia trong tài khóa tới để giúp các nước Đông Nam Á giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt.