dự án cao tốc Bắc - Nam

Bình Định: Giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án cao tốc Bắc - Nam đúng tiến độ
Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhưng đã đạt được một số kết quả bước đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án diễn ra đúng kế hoạch.