Dự báo thời tiết ngày 17/1: Bắc Bộ rét, vùng núi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C

Moitruong.net.vn

– Bắc Bộ trời chuyển rét đậm và có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 18 độ C, một số nới tại vùng núi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C.

Vùng núi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 17/1

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc 13 – 16 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 25-28 độ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ; riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 17-19 độ
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Theo TTKTTVTW